Struensee Gemeinschaftsschule Satrup

Stand: 24.05.2017 12:57

24.5.2017 Mittwoch
Nachrichten zum Tag
Betroffene Klassen 10a, 10b, 10c, 5b, 5d, 6d, 7b, 7c, 8a, 8e, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e

Std.ArtFachRaumBemerkung
10a
3Vtr. ohne Lehrerphi phil KÜN
6Entfall------ 
10b
3Vtr. ohne Lehrerphi phil KÜN
10c
3Vtr. ohne Lehrerphi phil KÜN
5b
4Vertretungmat809 
5d
5Betreuungsoz801 
6d
5VertretungmusMu2 
7b
7Entfall------ 
7c
6Betreuungsoz427 
8a
1Betreuungddeu319 
2Betreuungddeu319 
8e
1Entfall------ 
2Betreuungdeu808 
9a
6Entfall------ 
7Entfall------phil KÜN
9b
7Entfall------phil KÜN
9c
7Entfall------phil KÜN
9d
7Entfall------phil KÜN
9e
7Entfall------phil KÜN
-----
4Entfall------ 
6Entfall------ 
7Entfall------ 

Untis Stundenplan Software